Mijn favorieten

Verkoop

Verkoop van uw woning
Bij de verkoop van uw woning zetten wij samen met u alle zaken tevoren op een rij:

* wensen en plannen voor de toekomst.
* De verkoopwaarde van de woning, in overleg met u.
* De vast te stellen vraagprijs.

Na het maken van duidelijke afspraken wordt begonnen met de verkoop van uw woning. De informatie van uw woning wordt via het centrale NVM systeem direct verspreid onder alle NVM makelaars. De informatie van uw woning wordt ook doorgegeven bij collega makelaars die bij een andere makelaarsvereniging zijn aangesloten.
Wij leiden potentiële kopers rond, verschaffen potentiële kopers zoveel mogelijk informatie en houden u op de hoogte van het verloop in het verkoopproces.
Wij voeren namens u de onderhandelingen en zullen daarbij ook steeds met u in contact blijven. Wanneer overeenstemming is bereikt stellen wij de koopakte op.
Wij begeleiden u tot en met de overdracht van uw woning bij de notaris, en staan ook daarna tot uw dienst.
Uitwisseling tussen de makelaars:
Uw woning staat niet alleen bij ons te koop, het NVM uitwisselingssysteem zorgt ervoor dat uw woning ook bekend is bij alle NVM makelaars in de omgeving en zefs in heel Nederland.
Als bv. een gezin in Rotterdam de makelaar aldaar vraagt om een mooie woning in Friesland  te zoeken, krijgt de makelaar daar elke nieuw aangemelde woning in Friesland op zijn computer binnen.
Uw woning is binnen enkele uren na aanmelding in het NVM systeem in heel Nederland bekend!

Adverteren:
Wij adverteren op de Full-color pagina van de woonbijlage van de Leeuwarder Courant, het Dagblad van het Noorden en de Woongaard. Andere advertentiemogelijkheden in overleg altijd mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan : Elsevier, Landleven, NRC etc.

Liever geen risico's!
Wij willen samen met u de risico's beperken. Dat doet u al door een NVM makelaar in te schakelen, dat doen wij door zoveel mogelijk informatie "boven tafel te halen". Bovendien kunt u opdracht geven tot een bouwkundige keuring van uw huis, in dit rapport staat een technische omschrijving van uw huis, dat geeft gegadigden nog meer relevante informatie.
Bovendien kunnen wij bij bijzondere omstandigheden, t.w.: oudere woning, niet door u bewoonde woning ( denk aan erfenis)etc. bijzondere clausules opnemen in de koopovereenkomst om uw aansprakelijkheid voor gebreken te beperken.

Verborgen gebreken:
Sinds de wetswijziging in 1992 is een verkoper verplicht alles te vertellen over de woning (meldingsplicht), daar staat tegenover dat een koper een onderzoeksplicht heeft. Dit kan tot veel discussie leiden op het moment dat er achteraf sprake blijkt te zijn van een (verborgen)gebrek! In de wet (art.7:17 BW) staat namelijk dat de woning die eigenschappen moet bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Als dat niet zo blijkt te zijn dan is de verkoper aansprakelijk. Laat u hierover goed voorlichten of zorg voor een risico afdekking door middel van bijvoorbeeld de NVM huisgarantie.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring